Mobile: +32 474 44 84 75 | email: jpdecleene@alchemy-network-benelux.com | skype: jpdecleene
Bedrijf verkopen? Bereid je voor
De overdracht van een vennootschap die over de jaren en soms zelfs over generaties heen  is opgebouwd, is een  grote ommezwaai in je leven.  Hier mag je niets aan het toeval overlaten.  Volgens statistieken mislukken 40 tot 50 % van de overnames omdat de overdracht van de activiteiten en/of de leiding  onvoldoende wordt voorbereid.   Wij kunnen u door de verschillende fases van het verkoopproces begeleiden : Uw wensen en verwachtingen kennen en het psychologisch effect van de verkoop voorbereiden Het bedrijf doorlichten en klaar maken voor de verkoop en dit zowel op organisatorisch vlak als op financieel -, commercieel-  en marketing vlak Het bedrijf correct naar waarde schatten  en de verkoop starten  in samenwerking met onze experten op dat vlak. Bij voorkeur worden deze verschillende stappen een jaar tot zelfs enkele jaren op voorhand doorlopen. Het is een éénmalige transactie  waarbij je niet over één nacht ijs mag gaan.  Als je  potentiële kopers kan aantonen dat je bedrijf goed gestructureerd is en dat de resultaten niet enkel afhankelijk zijn van je eigen input en als je bovendien zowel in het verleden als in de toekomst groeicijfers kunt voorleggen is de tijd om te verkopen aangebroken. Doe het op uw eigen ritme.  Een bedrijf moet eigenlijk altijd verkoopsklaar zijn.  Implementeer ons NOVA systeem in uw bedrijf. Graag geven wij u hierover meer uitleg.  Contacteer ons.